Om EFA

Om EnergiFöretagens Arbetsgivareförening - EFA AB

 

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening EFA företräder energiföretagen i Sverige. Våra medlemsföretag har avgörande betydelse för det svenska näringslivet och för medborgarna och därmed för samhällsutveckling och välstånd. Deras verksamhet omfattar energiproduktion och eldistribution samt därtill hörande service, underhåll och byggnation.

Vårt mål är att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för alla typer av energiföretag att driva och utveckla sin verksamhet. Detta gäller såväl små som stora företag, oberoende av om de är privat eller offentligt ägda. För att uppnå detta mål skall vi kontinuerligt anpassa vår service och vårt tjänsteutbud till medlemsföretagens behov.

Vi tillhandahåller

  • moderna medarbetaravtal som ger stor frihet och utrymme för anpassning till förhållandena på det egna företaget
  • kontinuerlig information och utbildning i alla viktiga arbetsgivarfrågor
  • tillgång till personlig rådgivning, service och experthjälp inom bl.a. områdena arbetsmiljö, arbetsrätt samt avtals- och lönefrågor.
  • kvalificerad hjälp och stöd vid förhandlingar med fackförbund och vid processer i rättstvister

Vårt arbete bedrivs genom två juridiska personer. EnergiFöretagens Arbetsgivareförening svarar för rena föreningsangelägenheter såsom att teckna branschvisa kollektivavtal medan

EFA AB bedriver serviceverksamhet för våra medlemsföretags räkning.

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ingår som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv och är även ansluten till Union of the Electricity Industry, Eurelectric.

 
 

EFA söker en ny chefsjurist

 

Den vi söker har mycket gedigna kunskaper i arbetsrätt. Du har processat i domstol och är van förhandlare i olika typer av arbetstvister. Din erfarenhet har du skaffat dig från arbetsgivar-föreningar, företag och/eller advokatbyrå.

Du kommer att ge arbetsrättslig rådgivning och granska avtal och andra juridiska dokument. Därutöver kommer du att delta i och leda förhandlingar med fackliga organisationer, utföra rättsutredningar, hantera tvister samt analysera ny lagstiftning och rättspraxis såväl på nationell nivå som på EU-nivå. Du kommer också att hålla i internutbildningar.

Viktiga personliga egenskaper är att du är konstruktiv och resultatorienterad, har ett starkt driv, är strukturerad, har ett gott omdöme samt god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är kommunikativ och har god pedagogisk förmåga. Du måste tycka att den rådgivande rollen är rolig och intressant och tycka om att stödja verksamheten i de olika frågor som uppstår. Det är också viktigt att du tycker att det är intressant att utveckla hanteringen av arbetsrätten och samarbetet med de fackliga organisationerna. Du måste vara genuint intresserad av hur verksamheten fungerar och sätta dig in dess behov.

Du som söker denna tjänst har jur.kand. examen, mycket goda teoretiska kunskaper och åtminstone 10-15 års erfarenhet av kvalificerat arbetsrättsligt arbete. Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tjänsten kommer att besättas under senvåren/till sommaren.

Är du intresserad hör av dig till Ulrika Egerlid Schotte, VD för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening