Välkommen till EFA

Vi är en arbetsgivarorganisation som företräder energiföretag i Sverige.

Läs mer om oss här

EFA-dagarna 2022 - save the date!

Årets EFA-dagar kommer att äga rum den 28–29 september. På samma sätt som tidigare är meningen med EFA-dagarna att detta skall vara ett tillfälle att utbyta kunskaper och erfarenheter och inbjuda till intressanta och givande diskussioner.
Programmet kommer att inriktas på frågor som är viktiga och aktuella för EFA och dess medlemsföretag. Detta innebär att vi kommer att ta upp såväl nyheter som praktiska tillämpningsfrågor när det gäller arbetsrätt, arbetsmiljö och våra olika avtal.
På kvällen den 28:e äter vi en gemensam middag.
Vi kommer med en mer detaljerad inbjudan efter sommaren, men boka redan nu in EFA-dagarna i din kalender!