<- Alla artiklar
29 oktober 2021

Nytt processlöneavtal mellan EFA – Unionen och Sveriges Ingenjörer

Avtalet ska tillämpas vid lönerevisionen 2022-04-01. Avtalet finns att ladda ner under Kollektivavtal. I och med att det nya avtalet ersätter de tidigare löneavtalen mellan parterna så upphör även den anvisningen ”Lokal lönebildning i energibranschen” att gälla. Kontakta EFA vid frågor.