<- Alla artiklar
19 maj 2022

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över

Reglerna för certifiering av pannoperatörer har lett till en mycket omfattande och omotiverad höjning av kravnivåerna. Ett 20-tal arbetsgivar-, arbetstagar- och branschorganisationer har under nästan två års tid påtalat detta för Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har infört krav på certifiering för pannoperatörers kunskaper i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3. Kravet skulle ha trätt i kraft 1 december 2022. Certifieringskravet gäller pannor av klass A och B. I tidigare föreskrifter skulle kunskaperna istället dokumenteras av arbetsgivaren, vilket är en betydligt enklare process.

Arbetsmiljöverket har nu hörsammat branschen och parterna, och har beslutat att se över kravet på certifiering.

– EFA välkomnar Arbetsmiljöverkets beslut att se över kravet på certifiering. Reglerna för certifiering av pannoperatörer har lett till en mycket omfattande och omotiverad höjning av kravnivåerna.

Kravet på certifiering av pannoperatörers kunskaper ses nu över, dock gäller fortsatt övriga regler för kontroll och övervakning av pannor.

Läs mer