Hälsa, Miljö & Säkerhet

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att regelbundet undersöka och bedöma de arbetsmiljörisker som kan finnas i verksamheten, samt vidta åtgärder för att undanröja eller minska riskerna för ohälsa. I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ingår också att kontrollera att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. Alla medarbetare ska komma hem tryggt efter arbetets slut. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller på annat sätt fara illa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet är en förutsättning för att bedriva verksamhet och EFA bistår medlemsföretagen i sitt skyddsarbete med kvalificerad rådgivning inom hälsa, miljö och säkerhet.

”Skyddsnätet” heter vårt branschnätverk för frågor som rör arbetsmiljö. Nätverket vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt. Syftet med nätverket är att informera om aktuella ämnen och frågor som berör arbetsmiljö samt utbyta bransch-erfarenheter. Vi brukar försöka träffas fysiskt en gång per år och gärna ett par gånger digitalt. Nätverket står alltid till förfogande när behov uppstår. Är du intresserad av att vara med i ”Skyddsnätet”, är du välkommen att maila vår arbetsmiljöspecialist Camilla Backlund.

Inom ramen för vårt arbetsmiljöavtal samarbetar EFA med de fackliga parterna på våra kollektivavtal i arbetsmiljöfrågor. Prevent som är en ideell organisation och som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK verkar också genom att förmedla kunskap inom området för att understödja arbetsmiljöarbetet i företagen.

Camilla Backlund

Arbetsmiljöexpert Kontakta mig
Ansvar: Hälsa, miljö och säkerhet Fotograf: Juliana Fälldin