Medlemskap

Som medlem i EFA får du moderna medarbetaravtal, kontinuerlig information, personlig rådgivning och experthjälp inom arbetsmiljö, arbetsrätt samt avtals- och lönefrågor.

Vi tecknar branschvisa kollektivavtal och bedriver serviceverksamhet för våra medlemsföretags räkning. Energiföretagens Arbetsgivareförening ingår som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv och är även ansluten till Union of the Electricity Industry, Eurelectric.

Genom ett medlemskap i EFA får du till låg kostnad moderna medarbetaravtal som ger stor frihet och utrymme för anpassning till förhållandena på det egna företaget kontinuerlig information och utbildning i alla frågor av vikt för Dig som arbetsgivare tillgång till personlig service och experthjälp med hög kompetens och lång erfarenhet inom bl a områdena arbetsmiljö, arbetsrätt samt avtals- och lönefrågor kvalificierad hjälp och stöd vid fackliga förhandlingar samt biträde vid tvister och processer.

Vill du veta mer?

Du kan få mer information och rekvirera ansökningshandlingar för medlemskap genom att kontakta Tomas Torstensson.

Hämta dokument

Stadgar EFA

Hämta fil

Stadgar Svenskt Näringsliv

Hämta fil

Avgifter

Hämta fil