Vilka är vi?

Vi organiserar och representerar Sveriges energiföretag! Våra medlemmar ser till att samhället har värme och elektricitet genom hela värdekedjan.

Om EFA

 

Från produktion och försäljning till distribution, energiservice, underhåll och nybyggnation – våra medlemsföretag hjälper samhället genom hela värdekedjan.

Våra medlemsföretag är en förutsättning för den gigantiska omställningen mot ett klimatneutralt Sverige, ett mål satt av den svenska regeringen, till senast 2045.
Energiomställningen i Sverige och Europa är omfattande och krävande. Vi vill ge våra medlemsföretag så gynnsamma förutsättningar det bara går att driva och utveckla sin verksamhet, oavsett storlek och ägandeform. Det är för oss självklart att kontinuerligt anpassa vår service och vårt tjänsteutbud för att på bästa sätt serva våra medlemsföretag.

 

Vi erbjuder

Moderna medarbetaravtal som ger stor frihet och utrymme för anpassning till förhållandena på ditt företag

Kontinuerlig information och utbildning i viktiga arbetsgivarfrågor

Personlig rådgivning och experthjälp inom arbetsmiljö, arbetsrätt samt avtals- och lönefrågor

Kvalificerat stöd vid förhandlingar med fackförbund

Professionell hjälp vid processer och rättstvister

Vi tecknar branschvisa kollektivavtal och bedriver serviceverksamhet för våra medlemsföretags räkning. Energiföretagens Arbetsgivareförening ingår som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv och är även ansluten till Union of the Electricity Industry, Eurelectric.

”Våra medlemmar är en förutsättning för ett klimatneutralt Sverige.”
– Tomas Torstensson, VD.